Czas spojrzeć prawdzie w oczy i sprawdzić, ile ważymy. 😉

W ramach akcji przeprowadzane będą darmowe analizy składu ciała (zawartość tłuszczu, zawartość mięśni, zawartość wody, wiek metaboliczny) wraz z interpretacją, podstawowe pomiary antropometryczne oraz wyznaczane wskaźniki BMI i WHR. Na podstawie tych danych można będzie stwierdzić, czy występują czynniki ryzyka zdrowotnego związanego ze składem i parametrami ciała.

Pomiary będą wykonywane urządzeniem do analizy składu ciała- TANITA SC-240 posiadającym atest medyczny i całkowicie bezpiecznym.

Badanie wykonuje się poprzez stanięcie bosymi stopami na platformie analizatora i zajmuje ono kilka sekund.

Najbliższe terminy i miejsca:
9.03 (czwartek) od 15:00 do 17:00- salon urody Edyth, ul.Barkowska 7, Bielsko-Biała Komorowice
13.03 (poniedziałek) od 16:00 do 18:00- NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, ul. Batalionów Chłopskich 64, Kaniów
22.03 (środa) od 15:30 do 17:30- Przychodnia Vera-Med, ul. Zdrowa 2, Pisarzowice

 

Zapisy pod numerem telefonu 532 838 017

Zapraszam do udziału w badaniu.

Anna Walus